tirsdag 4. mai 2021

Hvis jeg skulle bli borte en gang

 

Av Åsne Maria Gundersen
Cappelen Damm, 2021
144 s.
Bokmål


Denne romanen handler om en ung kvinne som er i ferd med å stifte sin egen familie, og samtidig har en kronisk syk mor. Romanen tematiserer forholdet mellom mor og datter, og hvordan et slikt forhold kan bli lammet av kronisk sykdom.

Romanen er skrevet i et enkelt språk og korte kapitler hvor jeg-personen reflekterer over de årene moren har vært syk, sykehusinnleggelse, omsorgsbolig og til sist hennes død. Dattera er morens nærmeste pårørende og hun hjelper moren inn og ut av ulike institusjoner og med oppfølging rundt ulike sykdomstilfeller. Noen år før hun dør, har moren et slag. Ellers er det uklart i romanen, men også for jeg-personen, hva moren egentlig feiler, hva som gjorde henne syk og hvorfor hun aldri ble frisk.

I jeg-personens tvil rundt morens sykdom, ligger også en tvil på hele forholdet hun har til moren. For hvis moren valgte å ikke prøve å bli frisk igjen, så valgte hun på en måte sykdom og dermed valgte hun også bort livet hun kunne ha hatt hvor også forholdet til dattera ville ha vært annerledes.

Det er et stramt persongalleri i denne romanen og vi får ikke vite navn på noen. Det finnes noen markører; vi får vite at moren bor i rekkehus like utenfor Oslo, at hun har vært sykepleier en gang og at innredningen i huset ble kjøpt på IKEA en gang på 80-tallet (Ivar furuhyller). Jeg-personens far dukker ikke opp før på side 90, og det kommer fram i siste del av boka at foreldrene ble skilt en gang da jeg-personen var barn eller ungdom.

Romanen fokuserer i hovedsak på scener hvor jeg-personen har trefninger med moren eller morens liv. Hun rydder opp i rekkehuset som skal selges når moren flytter over i omsorgsbolig. Hun besøker moren og utfører ulike tjenester for henne. Hun snakker med helsepersonell og tar seg av alt det praktiske. Det slående er hvor lite følelser hun har for moren, eller kanskje heller hvor dypt begravd følelsene for moren sitter i henne.

Romanen tar opp temaer som: kronisk sykdom, mor-datter-forhold, foreldre-barn-forhold, ensomhet, død, vanskelig oppvekst.

Romanen kan passe for lesere som er interessert i disse temaene, samt norsk samtidslitteratur.  


Anmeldt av Mirjam Kristensen, Kristiansand folkebibliotekIngen kommentarer:

Legg inn en kommentar