tirsdag 4. mai 2021

Når jeg ser havet, slokner lyset: dikt

 

Av Sumaya Jirde Ali
Aschehoug, 2021
95 s.
Bokmål


Hovedinnhold
Jeg heter Samira, og dette er en manual for hvordan å dø. Denne setning går igjen flere steder i denne historien, og den er med på å sette tonen og temaet i fortellingen. 

Dette er den diktsamling hvor vi følger den unge jenta Samira fra hun reise på flukt over havet og til hun kommer til Norge. Boken er delt inn i tre deler som har fått titlene Havet, Flyktningleiren og Bodø. Boken består av mange dikt, men til sammen utgjør diktene en kronologisk historie. 

Samiras historie er sterk og rå og blir fortalt i et språk som forsterker dette. Hun beskriver livet som flyktning og hva det gjør med ei ung jente på en måte som gjør at vi som lesere kan kjenne på smaken av salt, angst og mangel på tilhørighet. 

Vi møter også to andre kvinner i historien. Den ene er bestemoren i hjemlandet som Samira ringer hjem til og som gir uttrykk for at hun synes det var feil av Samira å reise og at hun hører hjemme der hun kommer fra. I fortellingen representerer hun den verdenen Samira kommer fra. Den andre kvinnen vi møter er terapeuten som Samira møter når hun kommer til Norge. Hun vil hjelpe Samira med å bearbeide traumene sine og bli integrert i det norske samfunnet. Hun er en del av den nye fremmede verdenen og det nye livet og er opptatt av at Samira skal bli «en ny jente». 

Denne diktsamlingen gir en sterk stemme til de mange som satser alt for å skape seg en ny tilværelse. 
Dette er forfatterens 3. diktutgivelse. I 2017 kom Kvinner som hater og året etter kom Melanin hvitere enn blekemiddel (Aschehoug) 

Språk
Diktsamlingen er skrivet i et poetisk språk. Samtidig er den skrevet på en måte som gjør at handlingen er enkel og tydelig å følge. Som leser blir man dratt inn i språket. 

Vurdering
Jeg tenker at dette er en viktig og aktuell diktsamling som tar for seg en av nåtidens største utfordringer. Forfatteren gir oss et innblikk i en ung kvinnes dramatiske liv på flukt på en måte som vi ikke får i nyhetsbildet. Boken har et sterkt og sikkert språk som forsterker innholdet.

Emner
Flyktninger, traumer, dikt

Hvem boka passer for
Boken passer for alle som er samfunnsengasjerte og opptatt av flyktningers situasjon. Den kan gjerne anbefales til unge voksne. 


Anmeldt av Margrete Loland, Kristiansand folkebibliotek, Tangvall bibliotek
 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar