tirsdag 4. mai 2021

Vindmøllekampen: historia om eit folkeopprør

Av Anders Totland
Samlaget, 2021
294 s.
Nynorsk
 


Voldtekt av norsk natur. Miljøkriminalitet. Landsforrærderi og korrupsjon. Dette er kampen om vindkrafta – for og imot. 

Siden 2019 har det vært et voksende folkelig opprør mot vindturbiner og for natur og miljø. Ikke siden 70-tallet har vi sett en debatt og aksjonsformer som kan måle seg med dette. 

Journalist og forfatter Anders Totland har skrevet en balansert framstilling av kampen mot vindindustrien i Norge. Han går inn for å undersøke hvorfor motstanden er så stor og hva som driver motstanderne. Selv har han ingen sterke meninger. Den tar for seg motstanden i flere deler av landet – Frøya, Kvaløya, Fosen, Andmyran blant andre, og gir et bilde av «engasjerte besteforeldre i gamle turklær», som driver aktiv motstandskamp.

Totland trekker opp to viktige grunner til folkeopprøret mot vindkraft: Lønnsomheten i prosjektene med grønne sertifikater (vi alle betaler via nettleien), og den nasjonale rammen for vindkraft –  myndighetene løftet 2019 fram 13 områder som var spesielt egnet for vindkraft. Da våknet mange for alvor og det kom inn over 5000 høringssvar. 

Vurdering:
Lettlest, omfattende og engasjerende framstilling av vindindustrien og den folkelige motstanden. Totland klarer å skrive balansert og nøytralt om et tema som engasjerer svært mange i stor grad, og får leseren til å forstå hvorfor motstanden er så sterk. Kunne ønske en grundigere gjennomgang av økonomien i vindkraft- og miljøregnskapet.
Han har fått støtte fra Fritt Ord og Norsk faglitterær- og oversetterforening. Boka har et omfattende noteapparat. 


Anmeldt av Kirsti Husby, Arendal bibliotek

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar