tirsdag 15. mars 2022

Håndbok for unge antirasister

Av Tinashe Williamson
Illustrert av Thea Jacobsen
Cappelen Damm, 2021
Målgruppe: mellomtrinnet og oppover
Bokmål


Håndbok for unge antirasister er sakprosa som forklarer sentrale begreper i kampen mot rasisme, og inviterer leseren til dialog og handling. Gjennom hele boken kan vi se forfatteren selv illustrert veilede fiktive karakterer i høyst reelle og aktuelle spørsmål. 

I begynnelsen får leseren en introduksjon av disse karakterene (både forfatteren selv og åtte fiktive ungdommer) som alle har forskjellig bakgrunn, livssituasjon og interesser. Videre i boken forteller og drøfter karakterene opplevd diskriminering, og inviterer leseren til å finne den løsning, som passer leseren selv best. Det viktigste er å gjøre noe, står det i boken. 

Håndbok for unge antirasister er bygget opp litt som en lærebok som blander historie, faktaopplysninger og problemstillinger som leseren skal gruble over. Mest i fokus er de scenarioer som blir beskrevet, der noen blir utsatt for ulike typer diskriminering, og leseren utfordres til å finne en løsning på problemet. Lærebokformatet gjør meg imidlertid litt usikker på om boken appellerer til aldersgruppen, eller om det er en veldig god bok som voksne synes ungdommen bør lese. Kan hende boken krever formidling for å bli lest av målgruppen.

Boka har moderne, stiliserte illustrasjoner som styrker budskapet til boken. Dialogen mellom karakterene er tydelig, nesten som et skuespill fra klasserommet, men slike sammensatte tekster krever sin leser. Variasjonen mellom dialog, snakkebobler og lengre faktatekster kan by på utfordringer hos enkelte. Noen viktige poeng og tips (f.eks. 6 tips for en god alliert) kunne godt være enda mer fremhevet og kortet ned.

Selv om boken er rettet mot ungdom (som navnet antyder) er dette en bok som vekker tanker også hos en voksen leser. Dette er ikke bare en bok for melaninrike ungdommer på mellomtrinnet, men en bok som alle uansett bakgrunn, alder eller interesser kan få noe ut av. Den opplyser uten å være belærende, og den tar utgangspunkt i at alle kan bidra i kampen mot rasisme og diskriminering uten å gi inntrykk av at det finnes én riktig måte å løse et problem. Boken trenger heller ikke heller leses fra perm til perm; en pedagog kan godt plukke ut problemstillinger for å diskutere mangfold generelt. Selv om hovedfokuset er på kampen mot rasisme og særlig det forfatteren Tinashe Williamson selv har opplevd som melaninrik i Norge, er mangfold i samfunnet en del av budskapet. Noen av temaene, som hva «hudfargede fargeblyanter» er, kan diskuteres allerede i barnehagealder. De sterke historiene krever imidlertid en litt mer moden leser. 


Anmeldt av Maja M. Andreassen, Kristiansand folkebibliotek


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar