lørdag 30. november 2013

Opptegnelser fra Jerusalem

av Guy Delisle
Oversatt av Thomas Lundbo
Aschehoug 2012
Bokmål, 333 sider
Sjanger: Tegneserieroman


Resymé:
Vi møter forfatter og tegneserieskaper Guy Delisle under hans opphold i Jerusalem. Han har tidligere laget tegneserie om sitt opphold i Pyongyang. Den gang var han alene, nå har han med seg kone og to barn. Kona skal jobbe ett år for Leger Uten Grenser i Jerusalem og det er nok hovedgrunnen til at de har dratt dit. Innholdsmessig stemmer det som står i brødteksten på omslaget, dette er en blanding av dagbok og reiseskildring. Vi får et innblikk i hvordan han opplever det å være i Jerusalem som utenforstående med et uvanlig yrke. Alt kommer i kronologisk rekkefølge og boka er inndelt i måneder. Første kapittel heter «August», andre kapittel heter «September» osv. Hvert av kapitlene har igjen en underdeling som beskriver de «episodene» han forteller om. I de to første kapitlene er noen av undertitlene «Flyet letter», «Welcome», «Ramadan» og «Hverdagslogistiske utfordringer» og de handler ikke overraskende om flyturen, velkomsten, ramadan og utfordringer i hverdagen. Jeg anslår at det er ca 150 slike småfortellinger som han har knyttet sammen til en større enhet.


Vurdering:
Mitt inntrykk er at dette først og fremst er en tegneserieroman for voksne. Delisle har en lett gjenkjennelig tegnestil, men jeg tviler på at den appellerer til barn. Legg til at hvert oppslag har ca 5-9 ruter, med tidvis mye informativ tekst og en fargepalett som stort sett er i gråblåtoner, så tror jeg resultatet er at dette er en tegneserie barn og unge legger fort i fra seg. Hvis Delisle har sett seg ut ei målgruppe, må de være de som syns at å lese en slik «observasjon» er spennende nok i seg selv. Han forteller om en del konfliksituasjoner, med det blir aldri sensasjonspreget eller noe tabloid over det. Dermed blir man ikke dratt inn i handlingen på annen måte enn at man finner de innblikkene vi får via hans øyne fascinerende. Når det er sagt må jeg legge til at kvaliteten på arbeidet hans selvfølgelig er høyt og dette er et viktig bidrag til å nyansere det inntrykket vi ellers får via mediene.


Emnemessig dreier det seg i hovedsak om hvordan det er å leve i Jerusalem/Israel i dag med de urolighetene som er der. Det er også en del om hvordan religionsutøvelse påvirker den praktiske hverdagen. Og han kommer selvfølgelig ikke utenom Palestina-konflikten.

Passer for samfunnsengasjerte og politisk bevisste personer med vitebegjær. Aldersmessig tenker jeg ikke yngre enn 8-10. trinn, men brukt i skolearbeid kan den nok også passe for årstrinnene rett under der igjen.

Rune Stordahl, Farsund bibliotek

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar